Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Вступ

Станом на 1 січня 2004 року в Україні діє 1 млн. 975 тис. суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 275 тис. малих підприємств і 1 млн. 656 тис. фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. А загальна кількість зайнятих у малому підприємництві становить 5 млн. 126 тис. осіб, тобто близько 20 відсотків працездатного населення України. Змінюється галузева орієнтація малих підприємств, зменшується частки тих, які займаються торговельно-посередницькою діяльністю, та здебільшого зростає питома вага підприємств у сфері послуг. Напочатку квітня 2003 року 41,67% малих підприємств функціонувало в сфері торгівлі (їх кількість зменшилась на 2% порівняно з даними на 01.04.2002 р.). Зросла частка малих підприємств у промисловості до 20% від загальної кількості і становила 41472 одиниць. Кількість підприємств з надання колективних, громадських та особистих послуг зросла до 32% і становить 9869.

Поряд з цим, розвивається інфраструктура підтримки малого підприємництва. Сьогодні консультативну й правову допомогу малому підприємництву надають 274 бізнес-центри, що на 17 або на 7% більше, ніж наприкінці 2002 року, 65 – бізнес-інкубаторів (на 4 або на 7% більше), 14 технопарків, 172 лізингових центри (на 21 або на 12% більше) та111 фондів підтримки підприємництва.

Одним із важливих факторів створення підґрунтя для розвитку підприємництва є правове забезпечення його діяльності. Важливим фактором для ефективного розвитку підприємництва є спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. Нині вона охоплює понад 50 видів економічної діяльності й найбільше поширена в торгово-посередницькій діяльності, транспортному обслуговуванні, сфері побутових і медичних послуг, громадського харчування і юридичної практики. Зберігається висока диференціація стану розвитку малого підприємництва між регіонами країни. В одних регіонах малі підприємства сконцентровані більше, в інших їх розвиток відбувається повільними темпами. Зокрема, кількість малих підприємств коливається від 3335 в Тернопільській області - до 40516 - в м. Києві (при середньому показнику по Україні – 9630 одиниць).

Важливою ознакою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Варто мати на увазі, що успіх у світі бізнесу значною мірою залежить від чіткого уявлення про можливості бізнесу, що організовується, кон‘юнктуру ринку та планування процесу підприємницької діяльності.

Успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес-планування, за допомогою якого можна запобігти багатьом проблемам або подолати їх. Практика свідчить, що без серйозної підготовки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяльності, кожний проект потребує розрахунків, за допомогою яких можна працювати раціональніше та уникнути зайвих ускладнень.

Бізнес-планування – це упорядкована сукупність етапів і дій, пов'язаних із ситуаційним аналізом навколишнього середовища, постановкою цілей бізнес-планування, розробкою бізнес-плану і його реалізацією: просуванням і контролем за виконанням.

Бізнес-планування складається з логічного викладу системи документів, що переконують інвестора у вигідності проекту. При розробці бізнес-плану визначається життєздатність проекту й майбутня стабільність підприємства, прогнозуються різні види ризиків, а також визначаються перспективи бізнесу через кількісні і якісні показники. Бізнес-планування допомагає здійснити стратегічний погляд на бізнес-проект, фірму і його робоче середовище через досвід планування.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+