Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Дисципліні "Маркетинг у банку" відводиться виключно важлива роль у підготовці високоякісних спеціалістів і магістрів з банківської справи на завершальному етапі навчання.

Предметом курсу є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських послуг, орієнтованих на виявлення і задоволення наявних і потенційних потреб банківських клієнтів та отримання прибутку на основі комплексного аналізу та прогнозування ринку банківських послуг.

Метою курсу "Маркетинг у банку" є підготовка спеціалістів і магістрів такого рівня, які добре володіють основними методами і прийомами аналізу і прогнозування ринку банківських послуг, розробки і реалізації на цій основі стратегії діяльності і розвитку банку в мінливих умовах навколишнього середовища і гострої конкурентної боротьби.

Вивчення матеріалів курсу базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: "Гроші та кредит", "Менеджмент", "Маркетинг", "Банківські операції", "Аналіз банківської діяльності" і тісно пов'язане з паралельним вивченням Інших дисциплін, а саме: "Фінансовий менеджменту банку", "Кредитування і контроль", "Зовнішньоекономічна діяльність банків", "Банківське обслуговування населення".

Результатом вивчення дисципліни "Маркетинг у банку" повинно бути отримання глибоких знань і навиків у сфері теоретичних положень і практичної організації маркетингової діяльності у комерційному банку з врахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх факторів з метою забезпечення розробки і втілення конкурентоспроможної стратегії розвитку банку, задоволення потреб клієнтів і отримання прибутку.

Формою контролю знань студентів є навчальні завдання, система тестів і перевірка індивідуальних проблемно-пошукових завдань та рефератів. Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у формі іспиту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+