Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 6. Національні інтереси в інформаційній сфері

Проблема забезпечення національних інтересів актуальна для будь-якої країни протягом усього її існування. Адже національні інтереси — це усвідомлена інтегрована система по­треб для існування, відтворення і розвитку людини, суспільства і держави. Національні інтереси України відобра-жають фундаментальні цінності, прагнення і потреби її народу.

Слід зазначити, що найважливіше значення має безпека на інформаційному рівні. Безпека значною мірою визначає, з одного боку, рівень захищеності і, як наслідок, стійкості ос­новних сфер життєдіяльності суспільства (країни) стосовно небезпечного інформаційного впливу, а з іншого боку — ін­тенсивність розвитку суспільства в тій або іншій сфері за ра­хунок ефективного використання накопичених людством знань. У законодавстві України цим проблемам надається ба­гато уваги. Унікальним у світовій практиці є той факт, що стаття 17 Конституції України визначає справу забезпечен­ня інформаційної безпеки як одну з найважливіших функцій держави, справу всього українського народу.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+