Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

1.     Економіка праці і соціально-трудові відносини як категорія наукового дослідження та навчальна дисципліна.

2.     Соціально-трудовий напрям розвитку економічної думки.

3.     Сучасний етап розвитку соціально-трудові відносин.

4.     Мета, предмет і завдання вивчення дисципліни.

5.      Праця як сфера життя людини та провідний чинник  економічної діяльності: зміст, характер і види праці.