Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.1. Сутність і функції фінансів підприємств

В результаті оволодіння матеріалом цієї теми, перш за все необхідно усвідомити, що стоїть за термінами «фінанси» взагалі і «фінанси підприємства» зокрема. Необхідно уяснити, що ці поняття базуються на розумінні того, чим є фінансові відносини. Важливо проводити границю між фінансовими і грошовими відносинами, хоча перші опосередковуються другими. Грошові відносини можуть стати фінансовими коли рух грошових коштів набуває відносно самостійного характеру. Це відбувається в процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів, згідно з цільовим призначенням у формі фінансових ресурсів.

         До фінансових відносяться наступні групи відносин:

1.     Формування статутного фонду.

2.     Формування і розподіл первинних грошових доходів: виручки від реалізації, валового і чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємства.

3.     Отримання доходів від фінансових інвестицій та штрафних санкцій від інших підприємств.

4.     Виплати дивідендів, процентів і штрафів.

5.     Економічні відносини з банками, страховими компаніями та іншими суб'єктами фінансового ринку.

6.     Відносини з державою з приводу сплати податків та інших обов'язкових платежів.

         Головні функції фінансів підприємства:

1.Формування фінансових ресурсів.

2.Розподіл і використання фінансових ресурсів.

3.Контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів.