Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.2. Фінансові ресурси в системі фінансів підприємств

Фінансові ресурси — це грошові кошти у фондовій і нефондовій формах, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Джерелами формування фінансових ресурсів на підприємстві є такі види коштів:

1.     Власні — валовий і чистий доходи, прибутки від операційної, фінансової та іншої неопераційноїдіяльності, амортизаційні відрахування, страхові відшкодування і таке інше.

2.     Власні залучені — акціонерний і пайовий капітал, внески учасників, внески трудового колективу.

3.     Прирівнені до власних — стійкі пасиви, цільове фінансування.

4.     Позикові — кредитні ресурси фінансових установ, кредитні інвестиції, ресурси від емісії облігацій та векселів, фінансові ресурси міністерств, концернів та асоціацій, державні субсидії.