Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3. Зміст фінансової роботи на підприємстві

Управління фінансовими ресурсами передбачає відповідну діяльність. Фінансова діяльність — це система норм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств і досягнення ними поставлених цілей. В процесі фінансової діяльності вирішуються наступні задачі:

1.     Фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності.

2.     Пошук резервів збільшення доходів та прибутку, рентабельності та платоспроможності.

3.     Виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками.

4.     Мобілізація фінансових ресурсів для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшеннявласного капіталу.

5.     Контроль за ефективним цільовим розподілом і використанням фінансових ресурсів.

         Фінансова робота для ефективного виконання поставлених задач здійснюється по таким напрямкам:

І.Аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності — дозволяє виявити і мобілізувати внутрішньогосподарські резерви збілшення прибутку підприємства.

1.Аналіз фінансових результатів та факторний аналіз рентабельності:

·        аналіз рівню і динаміки фінансових результатів всіх видів;

·        факторний аналіз прибутків і рентабельності;

·        аналіз і оцінка ефективності використання прибутку;

·        аналіз впливу інфляції на фінансові результати діяльності підприємства;

·        аналіз взаємозв'язку між обсягом продаж, витратами і прибутком.

2.Аналіз фінансового стану підприємства:

·        аналіз і оцінка складу і динаміки змін в активах;

·        аналіз фінансової стабільності, платоспроможності, ліквідності і ділової активності;

·        комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства.

ІІ.Фінансове прогнозування — визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності і можливість отримання цих коштів з різних джерел. Здійснюється по таким напрямкам:

·        інтенсифікація використання основних засобів та прискорення обігу оборотних;

·        зменшення собівартості та витрат живої праці;

·        скорочення витат на реалізацію, ліквідація непродуктивних витрат та зменшення браку;

·        економія адміністративних витрат.

ІІІ.Оперативна фінансова робота здійснюється по таким напрямкам:

·        робота з споживачами на предмет своєчасних розрахунків;

·        контроль за своєчасними розрахунками з постачальниками і бюджетом;

·        вчасне погашення банківських кредитів і сплата процентів по ним.