Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.1. Зміст збутового й маркетингового підходу до управління фірмою.

1.1. Зміст збутового й маркетингового підходу до управління фірмою.

Зміст збутового підходу

Об’єкт уваги

Засіб досягнення мети

Кінцева мета

Можливості виробництва

Інтенсифікація збутових зусиль

Отримання прибутку за рахунок збільшення обсягів збуту

"Продають те, що можуть виробити"

Зміст маркетингового підходу

Потреби споживачів

Застосування комплексу маркетингу

Отримання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів

"Виробляють те, що зможуть продати"

 

Спостерігається різна роль маркетингу при обох підходах:

– при збутовому підході використовуються лише маркетингові інструменти формування й стимулювання попиту на товар;

– при маркетинговому підході використовуються всі елементи комплексу маркетингу (товар, ціна, розподіл, просування).

Маркетинг як філософія підприємницької діяльності оперує низкою понять:

Нестаток – відчуття людиною браку чогось; нестаток немає предметної форми. Наприклад, відчуття людиною почуття голоду, спраги, холоду тощо.

Потреба – це нестаток, який має предметну форму й залежить від культурного рівня людини. У двох різних людей однаковий нестаток може матеріалізуватися в різні потреби. Згідно з ієрархією потреб Маслоу товар може задовольняти різні потреби. Так, для однієї людини автомобіль задовольняє первинну потребу (потребу в безпеці, захищеності), а для іншої людини він задовольняє вторинну потребу (потребу поваги, самореалізації). Завдання ж виробника зрозуміти, яку потребу намагається задовольнити споживач його товаром. Саме тоді можливо буде надати товарові таких рис і властивостей, які спроможні задовольнити певну потребу споживача.

Попит – це потреба, підтверджена матеріально. І саме споживач, який становить платоспроможний попит, може розглядатися виробником як потенційний покупець. З огляду на те, який стан і рівень попиту існує на певний товар, можна визначити відповідну мету маркетингу та визначити відповідний вид маркетингу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1.

Види маркетингу залежно від стану попиту

Стан попиту

Мета маркетингу

Вид маркетингу

Інструменти маркетингу

Від’ємний

Формування попиту шляхом подолання негативного ставлення до товару

Конверсійний маркетинг

Взаємини з громадськістю, пропаганда, робота з товаром

Відсутній

Стимулювання попиту

Стимулюючий маркетинг

Інформативна реклама, семплінг, акції стимулювання збуту, PR

Потенційний

Розвиток товару;

розвиток попиту

Розвиваючий маркетинг, орієнтований на виробництво;

розвиваючий маркетинг, орієнтований на споживача

Удосконалення товару, супутні послуги, поліпшення якості, зниження собівартості;

акції стимулювання збуту, реклама, персональний продаж, PR

Задоволений

Утримання попиту

Підтримуючий маркетинг

Нагадувальна, підтримувальна реклама, акції

Хиткий

Збалансування попиту

Синхромаркетинг

Знижки цін та стимулювання попиту в період падіння обсягів продажу

Знижений

Відновлення попиту

Ремаркетинг

Активізація просування, коригування цін, оновлення продукції

Надмірний

Зниження попиту

Демаркетинг

Зниження ціни

Шкідливий

Ліквідація або обмеження попиту

Протидіючий маркетинг

Соціальна реклама

 

Товар – це все, що призначено для задоволення певної потреби споживача й запропоновано на ринку для продажу.

Обмін – акт отримання будь-чого бажаного за будь-що інше.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+