Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.10. Інформаційна безпека в сучасному світі

Саме поняття «безпека»* містить у собі такі складові: інформаційно-комерційну, юридичну, фізичну безпеку. Пи­тання інформаційно-комерційної безпеки займають особли­ве місце у зв'язку зі зростаючою роллю інформації в житті суспільства і вимагають особливої уваги. В умовах жорст­кості конкуренції успіх підприємництва, гарантія одержан­ня прибутку все більшою мірою залежать від збереження в таємниці секретів виробництва, що спираються на визначе­ний інтелектуальний потенціал і конкретну технологію.

Інформаційна безпека — це стан захищеності суспіль­ства, держави, особистості, стан захищеності інформаційних ресурсів, які забезпечують прогресивний розвиток життєво важливих сфер суспільства.

Поняття «безпека» визначається, як стан захищеності життєво важли­вих інтересів (Закон України «Про безпеку»).

 Напрямки інформаційної безпеки Інформаційна безпека має кілька напрямків:

1.   Система заходів, спрямованих на недопущення не­
санкціонованого доступу до інформації, несанкціонованої її
модифікації або порушення цілісності. Цей напрямок часто
називають «Informational Security».

2.   Захист політичних, державних і громадських інтересів
країни, захист загальних моральних цінностей, недопущен­
ня закликів до порушення територіальної цілісності, заборо­
на інформації,  яка  включає  ідеї  війни,  насилля,  дис­
кримінації і посягання на права людини.

3.   Запобігання розповсюдженню відомостей, що станов­
лять державну таємницю, а також відомостей з обмеженим
доступом до інформації закритого типу, що переміщаються
через державний кордон.

Інформаційне забезпечення урядів, різноманітних держав­них органів, недержавних організацій та фірм визначається, відповідно до їх потреб, у кожному конкретному випадку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+