Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Поняття та види господарських відносин

1.2. Поняття та види господарських відносин

Господарськими відносинами є суспільні відносини, що складаються навколо господарської діяльності. Іншими словами, господарські відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Своєю чергою, господарські відносини, урегульовані нормами господарського права, є господарсько-правовими відносинами.

До кола господарських відносин уходять як відносини між рів­ними суб’єктами, що діють на підставі власного вільного воле-
виявлення, так і відносини, яким властива публічна (владна) ознака.

Розрізняють такі види господарських відносин: господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання під час безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Під організаційно-господарськими відносинами розуміють відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

Внутрішньогосподарськими є відносини, що встановлюють­ся між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами.

З викладеного можна висновувати, що господарські відносини в основному утворюються:

1) між суб’єктами господарювання (майново-господарські від­носини);

2) між суб’єктами господарювання й іншими учасниками господарських відносин (майново-господарські відносини);

3) між суб’єктами господарювання й органами державної влади і місцевого самоврядування, що наділені господарською компетенцією (майново-господарські відносини);

4) між суб’єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб’єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб’єкта (організаційно-господарські відносини);

5) між суб’єктами господарювання, які разом організовують об’єднання підприємств чи господарське товариство, та органами управління цих об’єднань чи товариств (організаційно-господар­ські відносини);

6) між суб’єктами господарювання в разі, якщо один з них є щодо іншого дочірнім підприємством (організаційно-господар­ські відносини);

7) між суб’єктом господарювання і його структурними підрозділами (внутрішньогосподарські відносини);

8) між структурними підрозділами суб’єкта господарювання (внутрішньогосподарські відносини).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.2. Поняття та види господарських відносин