Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.4. Приватне підприємство

1.3.4. Приватне підприємство

Правовий статус підприємств визначається Законом України «Про підприємства в Україні», згідно з яким підприємство — це самостійний статутний суб’єкт господарювання, що має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

Приватне підприємство — це вид юридичної особи, заснованої на приватній власності. Застосування такої форми дає можливість здійснювати сільськогосподарське виробництво на базі приватної власності на землю та майно. Приватне підприємство є самостійною господарською організацією, створеною на основі приватної власності фізичної особи і зареєстрованою у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб (у товарах, продукції, послугах) і одержання прибутку. Це юридична особа, яка має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банках. Заснов-
ником приватного підприємства найчастіше стає колишній керів­ник КСП. Рішення з питань функціонування підприємства приймаються власником одноосібно.

Визначення «приватне» крім форми власності виявляє головну особливість правового становища підприємства цієї організаційної форми. Згідно із законодавством власник у цьому випадку є водночас підприємцем, власність і управління майном у приватному підприємстві не розмежовуються.

При передачі приватного підприємства від однієї особи до іншої фактично відбувається зміна його засновника — одна особа виходить зі складу засновників підприємства, а інша входить до нього. Одночасно вносяться відповідні зміни до статуту та реєструються за місцезнаходженням підприємства.

Джерелами формування майна приватного підприємства є:

грошові й матеріальні внески засновника;

доходи, отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів;

придбання майна інших підприємств і організацій;

безплатні або доброчинні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян та інші джерела, не заборонені законом.

При утворенні приватного підприємства його майно формується на основі майна, що передається власником на баланс підприємства. Це переважно майновий пай, отриманий при виході з КСП. Законодавством не встановлено мінімального розміру статутного фонду приватного підприємства.

Як правило, приватне підприємство укладає з колишніми членами реструктуризованого КСП договори на оренду землі і майна. Це дозволяє зберегти цілісність значної частини землі і майна колишнього КСП та забезпечити їх використання як єдиного виробничого комплексу.

Відповідно до Законів «Про підприємництво» і «Про підприємства в Україні» функціонування приватного підприємства, здій­снення ним підприємницької діяльності розпочинаються після державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство діє на підставі статуту, затвердженого власником майна. На відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства, кооперативу у випадку приватного підприємства оформлення установчим договором рішення власника майна про створення юридичної особи не вимагається — достатньо засвідчити таке рішення в заяві про державну реєстрацію.

Створення приватних підприємств дозволяє власнику самостійно приймати рішення з питань діяльності підприємства та нес-
ти відповідальність за наслідки такої діяльності, що дає можливість оперативно й ефективно керувати підприємством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+