Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.4. Принципи права соціального забезпечення

1.4. Принципи права соціального забезпечення

Правові норми, які регулюють предмет права соціального забезпечення, внутрішньо взаємопов’язані, оскільки базуються на єдиних принципах. Принципи права соціального забезпечення визначаються політичною та економічною системами, які закріплені Конституцією України. Зміст вказаних принципів у Конституції України не розкритий (як, наприклад, зміст принципів судочинства). До сьогодні немає загального нормативного акта, де були б зафіксовані принципи права соціального забезпечення. Але аналіз конкретного законодавства дає можливість їх сформулювати й обґрунтувати.

У юридичній літературі висвітлюються різні системи принципів. Сирота І. М. запропонував таку систему принципів правового регулювання соціального забезпечення [8, с. 66—67] :

соціальне забезпечення на умовах обов’язкового державного соціального страхування всіх працюючих громадян;

різноманітність форм і видів соціального забезпечення застрахованих працівників;

диференціація умов і норм соціального забезпечення залеж­но від характеру й тривалості трудової діяльності та розміру страхових внесків працівників;

забезпечення пенсіями та допомогами на рівні прожиткового мінімуму;

здійснення соціального забезпечення за рахунок коштів державних та недержавних страхових фондів;

здійснення соціального забезпечення органами державного управління;

охорона й захист прав і законних інтересів громадян на соціальне забезпечення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+