Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.5. Література до теми 1

Конституція України // Відомості ВР України. — 1996. — № 30. — С. 141.

Закон України «Про соціальні послуги» № 966-ІV від 19.06 2003 р.

Загальна декларація прав людини: Законодавство України про шлюб, сім’ю та молодь. — К.: Юрінком, 1997. — С. 22—23.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Международные акты о правах человека. — М. 2000. — С. 25—28.

Европейская социальная хартия // Сборник важнейших документов по международному праву. — Ч. І общая. — М., 1996. — С. 233.

Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. — М., 1987.

Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. — М., 1997.

Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні. — Х., 2001.

Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні. — К., 1998.

Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К., 1997.

Болотіна Н. Право соціального забезпечення України: системно-структурний аналіз // Право України. — 2001. — № 5. — С. 24—28.

Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять // Право України. — 2000. — № 4. — С. 38.

Шайхатдинов В. Ш. Теоретические проблемы советского права социального обеспечения. — Свердловск, 1986. — С. 8.