Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2. 2. Основні елементи національної валютної системи

2.2. Основні елементи національної валютної системи

 

Основними елементами національної валютної системи є:

національна валюта;

паритет національної валюти;

режим курсу національної валюти;

система валютного регулювання;

міжнародна валютна ліквідність країни;

наявність чи відсутність валютних обмежень;

міжнародні кредитні засоби, регламентація їх використання;

регламентація міжнародних розрахунків країни;

режим національного ринку і ринку золота;

національні органи, що обслуговують і регулюють валютні відносини країни.

Сутність основних елементів національної та світової валютної систем розкривається через їх порівняльну характеристику, яку можна подати у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА
СВІТОВОЇ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ

Національна валютна система

Світова валютна система

Національна валюта

Резервні валюти та міжнародні розрахункові одиниці

Ступінь оберненості національної валюти

Умови взаємної оберненості валют

Паритет національної валюти

Уніфікований режим валютних паритетів

Режим курсу національної валюти

Регламентація режимів валютних курсів

Міжнародна валютна ліквідність країни

Світовий грошовий товар та міжнародна ліквідність

Наявність або відсутність валютних обмежень

Міждержавне регулювання валютних обмежень

Міжнародні кредитні засоби обігу та регламентація правил їх використання

Уніфікація правил використання міжнародних кредитних засобів обігу

Особливості регламентації міжнарод­них розрахунків

Уніфікація форм міжнародних розрахунків

Режим функціонування національного валютного ринку та ринку золота

Режим функціонування світових валютних ринків та ринків золота

Національні органи, що регулюють валютно-фінансові відносини країни

Міжнародні організації, які здійснюють міждержавне валютно-фінансове регулювання

Джерело: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (конспект лекций). — М.: ПРИОР, 2002. — с. 4.