Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2. 3. Валюта та валютні цінності

2.3. Валюта та валютні цінності

 

Валюта в широкому розумінні означає будь-який товар, який здатен виконувати грошову функцію засобу обміну на міжнародному ринку, а у вузькому — це наявність грошової маси, яка цир­кулює від одних рук до інших у формі грошових банкнот або монет.

Валюта поділяється залежно від її належності на:

національну валюту — узаконений платіжний засіб на території певної країни (гривня — в Україні, рубль — у Росії);

іноземну валюту — платіжний засіб інших держав, який на підставі закону або без таких підстав використовується на території певної країни;

кредитні та платіжні засоби, які виражаються в іноземних грошових одиницях і використовуються в міжнародних розрахун­ках;

регіональна грошова одиниця та платіжний засіб.

Іноземна валюта — грошові знаки іноземних держав, а також цінні папери, платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви, сертифікати тощо), фондові цінності (акції, облігації та ін.) в іноземній валюті й інші цінності (благородні метали, коштовне каміння тощо).