Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Поняття реалізації бізнес-плану

2. Поняття реалізації бізнес-плану

Реалізувати бізнес-план – це значить виконати всі робочі завдання на підприємстві й поза ним, необхідні для того, щоб перевести бізнес-проект зі стадії бізнес-плану у виробничу стадію. Необхідно скласти реалістичний графік для різних стадій фази реалізації проекту. У такому графіку повинні бути визначені стадії реалізації бізнес-плану в термінах ресурсів і тривалість кожної стадії. План реалізації повинен містити графік, що поєднує різні стадії реалізації у послідовну схему дій. Це докладний розклад повинен охоплювати всю інвестиційну фазу, включаючи період від рішення про капіталовкладення до початкової стадії виробництва й подальшого функціонування бізнес-проекту.

Для різних стадій реалізації бізнес-проекту потрібні неоднакові періоди часу. Це залежить від умов у країні й вимог конкретного бізнес-плану. Між моментом ухвалення рішення про капіталовкладення й початком реалізації бізнес-проекту проходить значний період часу. У цей період відбуваються наступні основні дії:

-          призначення команди по реалізації бізнес-проекту;

-          утворення фірми, якщо буде потреба;

-          фінансове планування;

-          організаційне оформлення;

-          придбання й передача технології;

-          основний інжиніринг;

-          попереднє визначення підрядників, консультантів і постачальників;

-          підготовка заявочних документів;

-          виставляння пропозицій;

-          пропозиція ціни;

-          оцінка пропозицій;

-          переговори й укладання контрактів;

-          докладний інжиніринг;

-          придбання землі;

-          будівельні роботи;

-          встановлення устаткування;

-          закупівля матеріалів і сировини;

-          передвиробничий маркетинг;

-          навчання й призначення на посади;

-          запуск і початок виробництва.

-          підтримка й розвиток виробництва.

У реалізації можуть брати участь як місцеві, так й іноземні сторони.

У деяких випадках період впровадження може бути таким тривалим, що дані бізнес-плану старіють і мають потребу у перегляді. Дані по витратах повинні бути датовані й документовані так, щоб дозволити безперервне відстеження цін і методом прогнозів, і шляхом збору реальної інформації. Порівнюючи реальні дані, що накопичуються під час фази реалізації, з даними, представленими на стадії вивчення, можна визначити вплив будь-яких перевищень витрат на ліквідність, фінансові вимоги й загальну прибутковість проекту.

Планування реалізації бізнес-проекту й складання бюджету включають наступні основні завдання:

-          визначення типу робочих завдань на підприємстві й поза ним, рішення яких необхідне для реалізації бізнес-проекту;

-          визначення логічної послідовності подій у робочих завданнях;

-          підготовку графіка реалізації, що визначає положення робочих завдань коректно в часі й враховуючи відповідний час для завершення кожного індивідуального завдання;

-          визначення ресурсів, необхідних для рішення індивідуальних завдань і відповідних витрат;

-          підготовку бюджету реалізації й потоків коштів, які забезпечать фінансування на всьому протязі процесу реалізації й експлуатації бізнес-проекту;

-          документування усіх даних реалізації, що дозволяє коректувати плани й бюджет реалізації, так само як і прогнози, зроблені під час складання бізнес-плану.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+