Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Споживацькі переваги

Чи спостерігали ви, як відвідувачі читають меню у ресторані, кафе чи барі? Як правило, спочатку вони звертають увагу на ліву частину, де переліковуються за­пропоновані страви, і зупиняються на деяких з них. По­тім зіставляють свій попередній вибір з правою части­ною, де зазначено ціни, та хоча б приблизно визначають, чи можуть вони зробити відповідне замовлення на ту су­му грошей, що у них є. Це спостереження дає ключ до розуміння досить складного процесу споживацького ви­бору, загальну схему якого наведено на рис. 2.1.

Насамперед слід мати на увазі, що споживач оби­ратиме лише те, у чому в нього є потреба. Можна впевнено сказати, що споживацький вибір утримуєть-

 


ся на потребах людей. Потреби — це стан задоволен­ня, який споживач прагне зберегти, або стан незадо­волення, який він хотів би змінити.

Задовольнити свої потреби споживач може за до­помогою різного набору продуктів. Скажімо, втамува­ти голод можна як бутербродом з ковбасою, так і бу­тербродом з сиром. Залежно від смаків споживач від­дає перевагу якомусь з них. Отже, потреби людини, накладаючись на специфіку особистості, трансформу­ються у переваги. Споживацькі переваги — це ранги, які споживач установлює для альтернативних варіан­тів задоволення потреб. Ті варіанти, які, на думку споживача, здатні краще задовольнити його потреби, будуть займати більш високі місця у цьому "табелі про ранги". Таким чином, з'являючись на ринку, споживач має вибирати, як найкраще задовольнити свої потреби, не витрачаючи більше, ніж дозволяє йо­го бюджет.

Зазначені зауваження дають достатньо підстав для будови моделі споживацького вибору. Проте, ця модель, як і будь-яка інша, передбачає прийняття пе­вних допущень, вихідних посилань, що дають змогу краще її зрозуміти та обмежують умови, за яких ви-

 


сновки, зроблені за її допомогою, будуть найвірогід-нішими. Такими допущеннями є:

1. Здатність споживача ранжиру вати альтер­нативи задоволення своїх потреб. Якщо є два набо­ри товарів (А і В), то споживач може віддати пере­вагу якомусь з них або визнати, що вони для нього рівноцінні:

2. Переваги споживача транзитивні. Якщо спо­живач віддає перевагу набору товарів А порівняно з набором В, а набору В порівняно з набором С, то він віддає перевагу набору А порівняно з набором С:

3. Більша кількість товару привабливіша для споживача, ніж менша. Це посилання передбачає, що, будуючи модель поведінки споживача, ми вихо­димо з того, що його потреби в тому чи іншому про­дукті не задоволені повністю, оскільки після досяг­нення повної насиченості потреб певним товаром, він перетворюється на антиблаго, і спрацьовує інша залежність: чим менше антиблага, тим краще для споживача.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+