Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Сфера та організація виробничої діяльності людей. Взаємозв’язок функції організації з управлінням

З погляду науки, організація виробництва – це сукупність законів, принципів, методів, правил, процесів, навичок і дій, спрямованих на:

– об’єднання й забезпечення взаємодіїї особистих і матеріальних елементів виробництва;

– визначення необхідних зв’язків та узгодження дій учасників виробництва з метою підвищення його ефективності та отримання прибутку;

– створення умов для досягнення як загальної мети колективу, так і цілей кожного працюючого.

Основою діяльності людини є продуктивна творча діяльність у сфері розумової та фізичної праці, результатом якої є відповідна продукція.

Сфера виробничої діяльності людини умовно зображена на рисунку 1.1.

 
 


 


Рисунок 1.1.

 

Ефективне регулювання процесів виробничої та інших форм діяльності людини – загальна мета і завдання будь-якої системи управління. На рис. 1.2. зображено основні елементи організації виробничої діяльності людини.

Організація елементів виробництва передбачає ефективне їх розміщення у просторі й часі. Організація виробництва має за мету раціональне поєднання цих елементів для ефективного розв’язання завдань щодо випуску продукції та отримання прибутку.

 

 
 


Рисунок 1.2.

 

Як відомо, до фундаментальних понять організації виробництва належать виробничі сили. Головний елемент виробничих сил – людина, яка приводить у рух засоби виробництва:

—         засоби праці – все те, за допомогою чого людина діє на матеріальний і духовний світ;

—         предмет праці – об’єкт прикладання людиною сил, усе те, з чого отримується продукція, товар.

У процесі виробництва і розподілу праці виникають виробничі відносини між людьми, різновидом яких є виробничо-технічні відносини.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+