Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.1. Виробнича структуризація

2.1.1. Виробнича структуризація

Функціонуючи як цілісна система, будь-яке підприємство, зокрема й сільськогосподарське, має певну внутрішню струк­туризацію. У свою чергу, ця структуризація передбачає наяв-
ність окремих структур, таких як виробнича, організаційна, управ­лінська. Внутрішня структуризація підприємства повинна від-
повідати його цілям та підпорядковуватися визначеній стратегії розвитку.

Виробнича структура підприємства означає його поділ за виробничою ознакою, тобто врахування спеціалізації виробництва, його технологій та місця розташування. Прикладом виробничої структуризації є предметно-технологічна або змішана структуризація, яка характеризується наявністю на підприємстві основних цехів, що організовані як за технологічною, так і за предметною ознаками. Такими цехами в сільськогосподарському підприємстві можуть бути рослинницький і тваринницький. Іншим прикладом виробничої структуризації є поточно-цехова система виробництва молока з чіткою спеціалізацією виробництва за техно­логічними ознаками й спеціалізовані механізовані загони з вирощування конкретних сільськогосподарських культур у рослин-
ництві.

Спеціалізація виробництва та його структуризація за технологічними ознаками скорочують кількість виробничих одиниць і спрощують взаємозв’язки між ними, створюють умови для мінімізації виробничих витрат, зменшення циклу виробництва продукції, для підвищення її якості та конкурентоспроможності. Одним з напрямів удосконалення ефективності діяльності підприєм­ства є максимально можливе спрощення його виробничої структури. Воно досягається скороченням кількості елементів системи, спрощенням зв’язків між ними, а також зростанням стабільності функціонування системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+