Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Передумови та умови функціонування ринкових відносин

2.2 Передумови та умови функціонування ринкових відносин

 

За адміністративно-командної економічної системи, з характерними для неї централізованим управлінням на всіх рівнях, монополією державної власності та жорстким розподілом товарних ресурсів, не могло бути мови про функціонування повноцінного ринку.

Щоб усунути існуючі в економіці деформації та побудувати соціально-орієнтоване ринкове господарство в Україні необхідно вирішити ряд проблем.

Першочерговим завданням є  роздержавлення та демонополізація економіки, в т.ч. товарного обігу. Це дозволить впровадити різні форми власності і господарювання, а також вільну конкуренцію між господарюючими суб`єктами.

Формування конкурентного середовища вимагає наявності достатньої кількості продавців та покупців, насиченості ринку товарами. Для вирішення цієї проблеми необхідна структурна перебудова економіки, подолання її дефіцитного характеру та незбалансованості.

Важливим є поступовий відхід від затратної моделі ціноутворення та формування механізму ринкового ціноутворення, створення умов для суб`єктів ринку самостійно встановлювати ціни, вільно маневрувати ресурсами та капіталами.

Безперешкодний рух товарів можливий за умови створення ринкової фінансово-кредитної та грошової інфраструктури, гарантування рівних умов для вливання капіталів у будь-яку сферу інвестування.

Розв`язання цих завдань дозволить створити необхідні умови для функціонування ринку, як невід`ємної частини національної економіки.

В числі таких найбільш суттєвих умов виділяють:

1) рівноправність всіх форм власності та господарювання, економічна незалежність господарюючих суб`єктів, їх економічна свобода та рівність з усіх питань господарювання;

2) наявність та доступність достовірної і повної інформації про ринок;

3) здатність контрагентів ринкових відносин впливати на рівень цін;

4) наявність достатньої кількості продавців і покупців на ринку товарів, можливість вибору для суб`єктів ринкових відносин і конкуренції між ними;

5) існування розвинутої системи підприємництва, а також горизонтальних, в тому числі зовнішньоекономічних, що переважають над вертикальними, економічних зв`язків;

6) наявність законодавчої бази функціонування ринку, в т.ч. антимонопольного, податкового, торговельного законодавства;

7) створення сучасної ринкової інфраструктури.

Наявність та дотримання цих загальних умов забезпечують нормальне функціонування ринкових відносин, стабільність всієї ринкової системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+