Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Класифікаційні ознаки та види ринків

2.3 Класифікаційні ознаки та види ринків

 

Сучасний ринок являє складну інтегровану систему для аналізу і характеристики, структури якої використовують різноманітні класифікаційні ознаки та критерії. Класифікація ринків необхідна також для більш глибокого розуміння закономірностей та особливостей організації ринкових процесів, функцій їхньої інфраструктури.

Тому, виходячи з мети дослідження вибирають ті чи інші класифікаційні ознаки і розробляють відповідну класифікацію. Теорія маркетингу виділяє ринок ресурсів (ринки сировини, валютні ринки та ринки праці); ринок товарів та послуг; ринок виробників; ринок споживачів; ринок посередників.

Інша класифікація використовується в політичній економії. Розширені класифікації дають проф. Войчак А.В., проф. Кардаш В.Я. Незважаючи на певні відмінності та розбіжності в існуючих класифікаціях, їх поєднує спільність найбільш істотних класифікаційних ознак: економічне призначення об`єктів ринку, географічне положення, суб`єкти ринку, характер співвідношення попиту і пропозиції, рівень розвитку конкуренції та інші (див. табл. 3.1.).

 

Таблиця 3.1 Класифікація ринків

 

 

№ п/п

 

Класифікаційна ознака

 

Види ринків

1.

Економічне призначення об`єктів ринку

Ринок товарів і послуг

Ринок праці (робочої сили)

Ринок капіталів

2.

Функціональне призначення об`єктів ринку

Ринок товарів виробничо-технічного призначення

Ринок споживчих товарів

Ринок нерухомості

Ринок цінних паперів

3.

Галузева приналежність об`єктів ринку

Автомобільний ринок

Комп`ютерний ринок

Аграрний ринок і т.п.

4.

Фізико-хімічні та конструктивні особливості об`єктів ринку

Ринок металів

Ринок зерна

Ринок тканин, тощо

5.

Обсяги та методи продажу об`єктів ринку

Оптовий ринок

Роздрібний ринок

Біржовий ринок

Аукціон, тощо

6.

Суб`єкти ринку

Ринок державних структур

Ринок промислових підприємств

Ринок посередників

Ринок кінцевих споживачів

7.

Географічні межі ринку

Місцевий (локальний) ринок

Регіональний ринок

Національний ринок

Світовий ринок

8.

Рівень впливу держави

Вільний

Замкнутий (монополістичний)

Регульований

9.

Відповідність законодавству

Легальний

Тіньовий

 

10.

Характер співвідношення попиту та пропозиції

Ринок продавця

Ринок покупця

11.

Рівень розвитку конкуренції

Ринок досконалої конкуренції

Ринок недосконалої конкуренції

В таблиці 3.1 приведена класифікація ринків за найчастіше вживаними класифікаційними ознаками.

Більшість з названих ознак характеризує особливості об`єкту ринкових відносин.  Найбільш детально диференційовано ринок товарів та послуг (в подальшому – товарний ринок). Це обумовлено як значними обсягами цього ринку, так і його впливом на стан інших ринків. Адже саме на цьому ринку здійснюється обіг речовинних чинників виробництва, задовольняється попит людини в предметах споживання. Саме тут відбувається інтеграція ринків сировини, робочої сили та капіталу, закладаються підвалини розвитку продуктивних сил. Визначаючи потреби в товарах та послугах, цей ринок впливає на розподіл інвестиційних ресурсів, виявляє найбільш привабливі галузі для залучення капіталів. Сприяє створенню нового або вдосконаленню існуючого виробництва. Разом з тим, його розвиток знаходиться під впливом інших ринків, перш за все ринку капіталів, робочої сили, тощо. Цей взаємозв`язок формує певну структуру  інтегрованої ринкової системи, порушення якої веде до зміни ситуації в загальній економічній системі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+