Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2. Платіжний баланс

2.2. Платіжний баланс

 

Платіжний баланс — співвідношення між платежами, здійсненими економічними суб’єктами даної країни в інших країнах, та надходженнями, які одержані ними з інших країн за певний період часу (місяць, квартал, рік).

Платіжний баланс:

у більшості країн оприлюднюється;

в країнах з розвинутою ринковою економікою розробляється за схе­мою, яка рекомендована Міжнародним валютним фондом (див. рис. 9);

чітко відображає економічне становище країни;

широко використовується для прогнозування та макроекономіч­ного регулювання.

 

Рис. 9. Схема платіжного балансу (рекомендована МВФ)

 

Стан платіжного балансу країни визначають:

економічний потенціал,

особливості структури економіки,

участь у міжнародному поділі праці,

зв’язки із світовим ринком позичкових капіталів,

стан державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних зв’язків.

Наслідки дефіциту платіжного балансу:

посилення валютного контролю,

зниження курсу національної валюти,

зростання обсягу позик за кордоном,

проблема економічної залежності (відносини з МВФ)

Наслідки надлишку платіжного балансу:

тиск з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі (від­криття ринків) та стимулювання споживання

перетворення країни в нетто-експортера капіталу.

Сальдо (від італ. salgo — розрахунок) у міжнародних розрахунках — різниця між обсягом експорту та імпорту.

Види експортно-імпортного сальдо:

  сальдо торговельного балансу,

  сальдо балансу послуг,

  сальдо балансу послуг та некомерційних операцій,

  сальдо балансу поточних операцій,

  сальдо платіжного балансу.