Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

Основне призначення маркетингових досліджень – забезпечення маркетингового менеджера всією інформацією, необхідною йому для виконання своїх функціональних обов’язків у процесі управління маркетингом, а саме: аналізу, розробки маркетингових стратегій, планування, контролю й регулювання маркетингової діяльності.

Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміння стану та динаміки факторів навколишнього середовища.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначення як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.

Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

 

Основні завдання маркетингових досліджень:

розрахувати величину попиту та пропозиції;

встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією;

дослідити поведінку споживача;

оцінити діяльність фірми та її конкурентів;

визначити конкурентоспроможність продукції й фірми на ринку;

зорієнтувати виробництво на випуск товарів, збут яких забезпечено наявними на ринку умовами, що й дає можливість фірмі отримати запланований прибуток;

розробити та здійснити програму маркетингу.

Серед наслідків прийняття необґрунтованих рішень у результаті недостатньої обізнаності підприємств у потребах споживача, тенденцій розвитку ринку, через нестачу об’єктивної інформації можна виділити наступні:

• запровадження у виробництво товарів або послуг, що не користуються попитом;

• неправильна цінова політика;

• незручні для споживача місця продажу товарів;

• неефективна реклама;

• втрачені можливості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2.2. Сутність та необхідність маркетингових досліджень