Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Характеристика етапів життєвого циклу виробу

Будь-яка продукція за час свого виготовлення проходить різні етапи і стадії життєвого циклу – неперервного у часі процесу перетворення ідеї, матеріальних та інших ресурсів у продукцію, включаючи її реалізацію, експлуатацію і утилізацію (рис. 1.3).

1.     Повний життєвий цикл продукції, що складається з періоду її створення і життєвого циклу виробництва.

2.     Період створення продукції, який включає :

2.3.         виникнення потреби або ідеї;

2.4.         проведення НДР (етап І);

2.5.         виконання дослідно-конструкторських робіт (технології, виробництва, етап ІІ);

Етап ІІ може також передбачити дослідне виробництво, відпрацювання окремих процесів і технологій, нових форм організації та управління.

Життєвий цикл виробничої продукції включає:

2.6.         період освоєння і початок виробництва (етап ІІІ, інколи довготривалий, що зумовлюється складністю процесів та інертністю ринку, системи збуту та реалізації);

2.7.         період різкого збільшення обсягів реалізації (збуту) та випуску (етап IV), короткотривалий період;

2.8.         період стихійного збуту (реалізації) та виробництва продукції (етапи V.1 і V.2). Як правило, цей період поділяють на частини:

2.8.1.  зону модернізації продукції А для підтримання збуту (етап V.1 на рис.1.3 – модернізація базової продукції А);

2.8.2.  зону заміни базової продукціїї А на нову продукцію Б (етап V.2);

2.9.         період спаду збуту та виробництва продукції (етап VІ);

2.10.    період зняття з виробництва (етап VІІ).

Життєвий цикл виробу традиційно складається із наступних етапів, стадій і робіт:

1-й етап – науково-дослідні роботи (НДР):

* фундаментальні дослідження – виконують державні науково-дослідні інститути за держзамовленням або за замовленням великих підприємств.

* прикладні НДР – пошук вирішення конкретних комерційних проблем.

2-й етап – формування технічного завдання (ТЗ) – визначаються мета проектно-конструкторських робіт, основні джерела фінансування, основні показники розроблення (проекту), терміни виконання окремих робіт та виконавці, порядок контролю й приймання робіт, орієнтовні строки виконання окремих стадій і т.п.

3-й етап – дослідно-конструкторські роботи, які включають:

     –  розроблення технічних пропозицій варіантів виробів;

2.11.    ескізний проект (макети, принципові схеми тощо), після обговорення якого затверджують основний варіант проекту;

2.12.    технічний проект – розробляються деталі ескізного проекту, підбираються матеріали, вирішуються основні питання проектування виробу, розраховуються техніко-економічні показники (ТЕП), готується необхідна документація. Технічний проект розглядається на технічній раді та затверджується замовником.

2.13.    Розроблення робочої документації, виготовлення дослідних зразків.

4-й етап – технологічна та організаційна підготовка виробництва й освоєння випуску (ТПВ), що включає:

– розроблення технологічного маршруту руху деталей і виробів;

– проектування та виготовлення нестандартного оснащення, його налагоджування й передачу цехам;

– підготовку організації виробництва: визначення порядку й часу передачі партій виробів, взаємозв’язку між окремими робочими місцями, дільницями, цехами;

– впровадження автоматизованих та поточних ліній і т.д.;

– встановлення послідовності й терміну переходу на виробництво нової продукції (освоєння нових технологій, надання послуг);

– перепідготовку та навчання робочих, інженерно-технічних працівників усіх рівнів виробництва, обслуговування й управління і т.п.;

– відлагодження процесів у цехах, приведення всієї інфраструктури підприємства у відповідність до виконання нових функцій.

5-й етап – власне виробництво (найбільш складний і довгостроковий процес).

6-й етап – реалізація, яка охоплює:

2.14.    зберігання продукції на складах підприємства;

2.15.    транспортування;

2.16.     монтаж продукції у споживача;

2.17.    налагодження продукції;

2.18.    передачу в експлуатацію.

7-й етап – експлуатація (етап VІІІ на рис. 1.3), яка включає систему сервісного обслуговування, ремонту, модернізації, постачання матеріально-технічних ресурсів.

8-й етап – утилізація (етап ІХ на рис.1.3), що обов’язково розглядається на етапі проектування, особливо для шкідливих продуктів.

При організації виробничої діяльності необхідно прагнути до скорочення терміну створення й освоєння випуску продукції і максимально продовжити тривалість її конкурентоспроможного виробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+