Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3. Банківські рахунки: види і порядок відкриття

Для здійснення всіх видів банківських і господарських операцій та зберігання коштів підприємствами відкриваються такі основні види рахунків, як в національній так і в іноземній валютах: поточний (розрахунковий), бюджетний (тільки в національній валюті), кредитний, депозитний, розподільчий (тільки при здійсненні валютно-експортних операцій).

         Поточний (розрахунковий) рахунок — відкривається для зберігання коштів і здійснення всіх операцій. Кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній і іноземній валютах, не більше ніж у двох банках. Операції по рахункам здійснюються тільки після отримання повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на облік.

         Для відкриття поточного рахунку, в банк подаються наступні документи:

1.     Заява на відкриття рахунку, яка підписана керівником і головним бухгалтером підприємства.

2.     Копія свідоцтва (завірену нотаріально) про державну реєстацію підприємства.

3.     Копія статуту (положення), яка завірена нотаріально або органом реєстрації. Банк робить помітку про відкриття рахунку на тому примірнику статуту, де стоїть мітка про взяття підприємства на облік в податковому органі, і після цього цей примірник повертається власнику рахунка.

4.     Копія документа про постановлення підприємства на податковий облік.

5.     Карточка із зразками підписів осіб, яким надається право розпорядження рахунком і підписи розрахункових документів з відбитками печатки підприємства.

6.     Копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, яку завірено нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

         Бюджетний рахунок — рахунок для зберігання цільових коштів, що отримані за рахунок державного або місцевого бюджетів.

         Кредитний рахунок — відкриваються у будь-яких установах банків, які мають право видавати кредити. Він призначений для обліку кредитів, що отримані через оплату розрахункових документів або переказу коштів на поточний рахунок позичальника згідно умов кредитної угоди (овердрафт).

         Депозитний рахунок — відкривається власником в банку на встановлений строк. Кошти на депозит переводяться з поточного рахунку і після закінчення терміну, разом з процентами, на нього ж і повертаються. Проценти можуть переводитися на поточний рахунок і на протязі терміну депозиту. Проведення розрахункових операцій і видача готівки з депозиту забороняється.

         Розподільчий рахунок — призначається для попереднього зарахування коштів в іноземній валюті. Еквівалент в гривнях тих валютних коштів, що були зараховані на розподільчий рахунок, згідно законодавству України, належать до 50%-го прдажу на міжбанківській валютній біржі, після чого в установленому порядку надходять на поточний рахунок. Друга половина — на валютний поточний рахунок.