Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Обгрунтування доцільності заходів фінансової реструктуризації ВАТ

2.5. Обгрунтування доцільності заходів фінансової реструктуризації ВАТ

З метою визначення доцільності застосування заходів фінансової реструктуризації проводиться аналіз фінансового стану підприємства за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає розрахунок одного показника (коефіцієнта) з кожної групи показників (коефіцієнтів), що характеризують фінансовий стан підприємства, а саме: коефіцієнт покриття з групи коефіцієнтів ліквідності, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості з групи коефіцієнтів ділової активності, коефіцієнт рентабельності активів підприємства з групи коефіцієнтів рентабельності, коефіцієнт маневреності власного капіталу з групи коефіцієнтів платоспроможності (фінансової стійкості).

Для експрес-аналізу фінансового стану підприємства (стабільності) використовується різноманітні методи. Найбільш прийнятною для вітчизняних економічних умов є система показників У. Бівера:

Показники

Прибуткове підприємство

За 5 років до банкрутства

За 1 рік до банкрутства

Коефіцієнт Бівера

0,4 - 0,45

0,17

-0,15

Рентабельність активів

6-8

4

-22

Фінансовий левередж

< 37

< 50

< 80

Коефіцієнт покриття активів чистим оборо­тним капіталом

0,4

<0,3

« 0,06

Коефіцієнт покриття

<3,2

<2

<1Розрахунок показників (коефіцієнтів) для визначення фінансового стану підприємства здійснюється на підставі вихідних даних, які заповнюються з бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства за два останні календарні роки та за період від початку поточного року до дати оцінки.

Якщо на дату оцінки фактичні значення показників (коефіцієнтів) відповідають нормативним вимогам або підприємство є прибутковим, його фінансовий стан і платоспроможність визнаються задовільними, а заходи фінансової реструктуризації під час визначення розміру статутного фонду ВАТ не застосовуються.

Якщо на дату оцінки фактичне значення коефіцієнта покриття менше від його нормативного значення або підприємство не має прибутків, комісія з приватизації (корпоратизації) здійснює розрахунок додаткової вартості майна, що може бути отримана в результаті застосування заходів фінансової реструктуризації [Зр) за наведеною нижче формулою та проводить повторний розрахунок показників (коефіцієнтів) на дату оцінки з урахуванням змін у вихідних даних для їх розрахунку після визначення додаткової вартості майна. Додаткова вартість майна визначається за формулою:

Зр = Зп+Зб — Зд,

де, Зп — прострочені поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом;

3б — прострочені  поточні  зобов'язання  за розрахунками за оренду державного майна;

Зд — дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.

У вихідних даних на величину показників Зп та 3б зменшується вартість поточних зобов'язань, на величину показника Зр збільшується вартість першого розділу пасиву балансу, на величину показника Зд зменшується вартість другого розділу активу.

Для прийняття рішення про доцільність застосування заходів фінансової реструктуризації   розраховані   показники   (коефіцієнти)   порівнюються   з

нормативними значеннями та з їх значеннями до застосування заходів фінансової реструктуризації. Якщо отриманий показник (коефіцієнт) покриття поліпшився, досяг нормативного значення та спостерігається відповідне поліпшення інших показників (коефіцієнтів), комісія з приватизації (корпоратизації) приймає рішення про застосування заходів фінансової реструктуризації. В інших випадках приймається рішення про недоцільність застосування заходів фінансової реструктуризації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+