Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.4. Формування аграрного ринку цінних паперів

2.6.4. Формування аграрного ринку цінних паперів

Аграрний ринок цінних паперів передбачає: визнання землі капіталом, а звідси взяття її на баланс не тільки як активу, але і як пасиву, що відображає вкладений в підприємство капітал; визнання цінними паперами пайових (майнових) сертифікатів сільськогосподарських підприємств та сертифікатів на земельну частку (пай); розробку державної системи реєстрації емісії вищевказаних цінних паперів та реєстрації їх власників; створення в аграрних районах інфраструктури фондового ринку.

Механізм запровадження в АПК ринку цінних паперів на першому етапі передбачає правове врегулювання вищевказаних змін та доповнень до Законів України "Про колективне сільськогосподарське підприємство'.

На другому етапі в аграрних регіонах створюється інфраструктура фондового ринку, що, в першу чергу, забезпечує: підконтрольне та прозоре ведення реєстрів утримувачів майнових і земельних сертифікатів та інших цінних паперів, випущених підприємствами АПК; оцінку цінних паперів на позабіржовому регіональному ринку та правове оформлення їх купівлі-продажу; систему обов'язкового аудиту, як засобу контролю ефективного використання капіталу.

У відповідності з положенням про ринок земельних і майнових паїв, їх власники мають право: внести середню земельну частку і майновий пай як установчий внесок в статутний капітал всякого виду товариств чи об'єднань; передати свою земельну частку і майновий пай спадкоємцям; подарувати земельну частку і майновий пай; продати земельну частку і майновий пай селянському господарству, іншим власникам замлі і майна та підприємствам, створених власниками земельних і майнових паїв, обмінювати майновий пай на землю і навпаки, одержати в рахунок паю в натурі при організації селянського господарства чи для індивідуального підприємництва.

Механізм функціонування ринку земельних часток в розрізі напрямів їх використання включає наступне:

Оренда земельної частки. Власник земельної частки має право здати її в короткострокову оренду для потреб сільськогосподарського виробництва іншим власникам земельної частки які одержали  в натурі для утворення селянського (фермерського) господарства, а також сільськогосподарським комерційним організаціям, що утворені цими власниками.

Орендар може використовувати земельну ділянку, яку орендує тільки для сільськогосподарського виробництва і не має права її продавати, закладати або віддавати будь-яким іншим способом, якщо інше не передбачено законом або договором оренди .

Купівля-продаж земельної частки. Кожен власник земельної частки може продати ії у відповідності з законодавством України з метою виробництва сільськогосподарської продукції при цьому переважне право купівлі земельної частки мають учасники дольової власності.

При купівлі-продажі земельної частки укладають договір купівлі-продажі земельної частки, який може бути нотаріально завірений і зареєстрований у відповідності з діючим законодавством.

При здійсненні угод, пов'язаних з відчуженням земельних часток, потрібно виходити з того, що загальна площа рівним часткам земельних ділянок, що переходять у власність однієї фізичної або юридичної (в розрахунку на одного працівника) особи, не повинна перевищувати встановлених граничних розмірів земельних ділянок, які надаються для ведення селянського (фермерського) господарства.

Обмін земельною часткою на майновий пай. Власники земельних часток і власники майнових паїв можуть обмінятись ними.

Для оформлення угоди можуть застосовуватись правила договору купівлі-продажу земельної частки з застосуванням в якості засобу платежу грошового еквіваленту вартості майнових паїв.

Внесення замельної частки або права використання земельної частки в статутний капітал сільськогосподарської комерційної організації.

Вкладом в статутний капітал сільськогосподарських комерційних організацій може виступати земельна частка, а також право користування земельною часткою. Внесення земельної частки або права користування земельною часткою в статутний капітал вказаних організацій здійснюється на основі їх засновницьких договорів, якщо інше не передбачене законодавством України. У випадку внесення є статутний капітал права користування земельною часткою засновницький договір повинен передбачати умови здійснення цього права.

Право користування земельною часткою може бути внесено в статутний капітал організації на строк не більше 3-х років з можливістю внесення права користування земельною часткою в майбутньому.

Формування земельних масивів із земельних ділянок, що відповідають земельним часткам, які передані в статутний капітал сільськогосподарської комерційної організації, проводиться за згодою власників земельних часток із врахуванням потреб по раціональній організації території і компактного землекористування.

Механізм функціонування ринку майнових паїв включає наступні умови:

Внесення майновою паю в статутний капітал. Кожний власник майнового паю має право внести його в статутний капітал сільськогосподарської комерційної організації в обмін на частку участі в статутному капіталі цієї організації у відповідності з її засновницькими документами.

Власник частки участі в статутному капіталі комерційної організації втрачає право вимагати виділення в натурі майнового паю. Він може продати свою частку участі, вийти з вказаної організації з одержанням компенсації за свою частку участі в її статутному капіталі, а також користується іншими правами в порядку, встановленому законодавством України та засновницькими документами даної організації.

Купівля-продаж майнового паю. Власники майнового паю мають право продати його по договірній ціні іншим власникам земельних часток або майнових паїв даної сільськогосподарської комерційної організації (підприємства), а також організованим цими власниками організаціям і селянським (фермерським) господарствам у випадку і в порядку, передбачених законодавством України.

Дарування і спадщина майнового паю. Кожен власник майнового паю може передати його в дарунок або заповісти у відповідності із законодавством України.

Дарувальник і одержувач укладають договір дарування майнового паю, який підлягає нотаріальному засвідченню у випадках, передбачених законодавством України.

Виділення майна в рахунок майнових паїв. Виділення майна в реорганізованих господарствах здійснюється у відповідності із законодавством України, що регулює діяльність організації різних організаційно-правових форм.

Кожен власник або група власників майнових паїв, а також інші утримувачі майнових паїв мають право на одержання майна в рахунок паю на підставах, передбачених законодавством України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+