Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.5. Державне регулювання ринку цінних паперів

2.6.5. Державне регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів та державний контроль за випуском і обігом цінних, паперів та іх похідних в Україні здійснюється у відповідності із Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (введеного в дію Постановою Верховної Ради України №75/96-ВР від 30.10.96р.).

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів; регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів; видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності, на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю: заборони та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії, на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством ; реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів; контролю за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; контролю за достовірністю інформації, що подається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органом; встановлення правил та стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням; контролю за дотриманням антимонопольного законодавства на ринку цінних паперів; контролю за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; контролю за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів; проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+