Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 2. Загальна характеристика Інтернету

Інтернет — це велика, розгалужена (розподілена) мере­жа, що включає комп'ютерні вузли, розміщені у світі. Коли відбувається з'єднання із Інтернетом, то комп'ютер стає час­тиною цієї всесвітньої мережі комп'ютерів.

Інтернет — це мережа мереж комп'ютерів, що зв'язані за допомогою міжмережевих шлюзів.

Існує два важливих правила для з'єднання мереж із Інтернетом:

-  усі мережі згодні використовувати єдині умовні познач­
ки, щоб вирішити яким чином дані будуть переміщені, і як
будуть оброблені помилки;

-   усі мережі мають загальний спосіб адресації повідо­
млень і спеціальну ідентифікацію комп'ютерів, що знахо­
дяться в системі Інтернет.

Засобами Інтернету можна використовувати електронну пошту, здійснювати пошук у базах даних, мати доступ і бра­ти участь у телеконференціях і обговоренні різних питань, передавати файли та інше.

Зауважимо, що Інтернет не є кампанія. Не існує єдиної влади, яка б керувала Інтернетом. Кожна автономна мережа в складі Інтернету має свої індивідуальні правила, інструкції, і приймає рішення щодо загального доступу до інформації. Ніхто не є власником Інтернету. Інтернет це інфраструктура, мережі якої можуть надавати доступ до інформаційних ресурсів, послуг зв'язку (електронної пошти, інформаційного табло, комп'ютерної конференції, архівів даних, віртуальних бібліотек і т. п.).

Інтернет — не засіб зв'язку і не канали зв'язку. Інтернет — не засіб масової інформації (ЗМІ). Інтернет — не засіб вироб­ництва. Інтернет несе в собі відтінки всіх трьох вищезгаданих якостей — зв'язку (як джерело комунікацій), ЗМІ (як джере­ло інформації) і виробництва (як основа для бізнесу).

Інтернет — це величезна мережа, що безперервно розви­вається людьми, які користуються її послугами. Інтернет во­лодіє унікальною світоглядною властивістю: це глобальне за­гальнодоступне середовище, інтелектуальної і культурної взаємодії людства. От чому ступінь розвитку Інтернет у дер­жаві на сьогоднішній день є критерієм розвитку демократії.

Далі розглянемо деякі передумови виникнення та бурх­ливого розвитку Інтернет.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+