Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.1. Загальна концепція планування створення нової продукції

При створенні нової продукції планування повинне розвиватися разом із розвитком процесу проектування і передбачати планування:

—   початкове;

—   дослідницьке;

—   загальне (контрольне);

—   детальне (поетапне і коопераційне).

Початкове планування повинне передувати техніко-економічному обгрунтуванню.

Дослідницьке –  розробленню технічного проекту.

Загальне –  підготовці робочого проекту.

Детальне –  реалізації проекту створення нової продукції.

Планування створення нової продукції –  це відносно самостійний вид діяльності, що включає:

—   специфічні процедури та інструменти;

—   правила;

—   структурні підрозділи і процеси зі складання та забезпечення виконання планів.

Система планування створення нової продукції забезпечує:

– цільову орієнтацію всіх учасників проекту до створення нової продукції;

– врахування прогнозів динаміки зовнішнього середовища для раннього розпізнання проблем розвитку;

– координацію діяльності учасників проекту створення нової продукції;

– обґрунтовування управлінських і проектно-конструкторських рішень;

– створення об’єктивної бази для контролю процесу реалізації проекту створення нової продукції;

– інформування всіх учасників інноваційного проекту про цілі, прогнози, альтернативи, терміни, ресурси та адміністративні умови його реалізації;

– пропозиції учасників створення нової продукції.