Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.1. Характеристика і склад доходів підприємства у грошовій формі

В умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу. Грошові надходження включають в себе доходи і є більш широким поняттям. Вони бувають зовнішніми і внутрішніми. Перші будуть розглядатися у темі «Кредитування підприємств». До внутрішніх грошових надходжень відносять такі:

         1.Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг: доходи від виробничої діяльності; доходи від торгівельної діяльності; доходи від посередницької діяльності.

         2.Інші операційні доходи: від операційної оренди, від операційних курсових різниць, від реалізації списаних активів і оборотних активів і таке інше.

         3.Фінансові доходи: дивіденди, проценти та інші доходи, що отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що враховуються методом участі в капіталі).

         4.Дохід від участі в капіталі.

         5.Інші доходи: від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та цілісних майнових комплексів; від неопераційних курсових різниць; штрафи і таке інше.

         6.Надзвичайні доходи: страхові відшкодування за форс-мажорними обставинами, погашення безнадійної і раніше списаної дебіторської заборгованості.

         Дане розгалуження на групи демонструє бухгалтерських підхід, для нього доходи і надходження — синонімічні поняття. Згідно економічного підходу, доходи меньше надходжень на податки в ціні.