Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.2. Виручка від реалізації продукції, її цінова структура

Найголовнішим видом надходжень для будь-якого промислового, торгівельного або підприємства сфери послуг є виручка від реалізації. Основними факторами, що впливають на її рівень є кількість, асортимент  і якіість продукції, а також ціна на продукцію, та кількість ланок від виробника до роздрібного продавця. Послідовність формування ціни від виробника до торгівельної організації:

1.     Собівартість реалізованої продукції визначається по кредитовим оборотам за період по рахунку «Собівартість».

2.     Прибуток визначається через норму рентабельності, що склалася на підприємстві. Сума прибутку і собівартості має назву «оптова ціна виробника.

3.     На суму собівартості і прибутку нараховується акцизний збір (якщо є), і на суму попередніх трьох елементів нараховується податок на добавлену вартість (ПДВ). Все разом складає відпускну ціну виробника.

4.     При отриманні товару торгівельною організацією, він враховується по ціні без ПДВ, який накопичується на окремому рахунку. До цієї ціни додаються витрати торгівлі і норма прибутку (аналогічно виробнику). Отриманий результат і буде ціною реалізації.