Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3. Грошові надходження від фінансової та іншої позареалізаційної діяльності

Фінансові доходи для більшості господарюючих суб'єктів є другорядними, і операції для їх отримання здійснюються в основному при дивесифкації діяльності або при належному використанні тимчасово вільних грошових коштів.

Основні види фінансових доходів.

1.     Доходи від продажу фінансових інструментів.

2.     Доходи від цільових вкладів.

3.     Доходи від участі у капіталі.

4.     Дивіденди і проценти від фінансових інструментів.

5.     Доходи від фінансового лізінгу.

6.     Проценти від комерційного кредиту.

7.     Доходи від валютних курсових різниць і курсових різниць по цінним паперам.

8.     Доходи від продажу тезавраційних активів.

Позареалізаційні операційні і неопераційні доходи теж носять несистемний характер і значної ролі у формуванні валового доходу підприємства не відіграють. Їх склад наводиться у першому питанні лекції.