Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. Економічний і бухгалтерський підходи до визначення валового і чистого доходів

Наприкінці вивчення теми студент має розібратися з поняттями «валового доходу» і «чистого доходу». Складність міститься в різних визначеннях цих понять в теорії фінансів і в бухгалтерському обліку на рівні фінансів підприємства.

Підхід теорії фінансів: валовий дохід — це виручка від реалізації – податки в ціні – виробничі затрати – амортизаційні відрахування. А чистий дохід — це валовий дохід – оплата праці. В фінансах підприємств цей показник практично не використовується. Тільки сільськогосподарські підприємства обчислюють його так, як було показано вище. В торгівлі цей показник обчислються тільки економічно і в звітності не показується. Під ним розуміють суму надбавки з податками в ціні. Що стосується чистого доходу, то він обчислюється як виручка від реалізації – податки в ціні. Останнє визначення саме адекватне своїй назві, тобто основний дохід підприємства «очищений» від податків. При подальшому вивченні економічних і фінансових курсів останнє визначення буде робочим при сутнісній ідентифікації цієї дефініції.