Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.11. Золота орда

Золота Орда — монголо-татарська феодальна держава, заснована в 40-х рр. XIII ст. унаслідок завойовницьких походів хана Бату. До скла­ду Золотої Орди входили Західний Сибір, Волзька Булгарія, Північний Хо­резм, Північний Кавказ, Крим, Дешт-і-Кипчак. Руські князівства перебували у васальній залежності — сплачували данину, зобов'язувались надавати монголо-татарам військову допомогу та ін. Центром Золотої Орди було Нижнє Поволжя, де за Бату було засновано столицю — Сарай-Бату (по­близу сучасної Астрахані). За правління хана Узбека столиця була перене­сена в Сарай-Берке, засноване братом Бату Берке поблизу сучасного Волгограда.

У 50-х рр. XIII ст. Золота Орда стала цілком незалежною від Монгольської імперії, її очолював хан із роду Чингісхана. Для вирішення най­важливіших питань він скликав з'їзд з членів династії — курултай. По­літичний лад Золотої Орди мав напіввійськовий характер: держава поді­лялася на улуси, області, округи-тумани, тисячі, сотні, десятки, правителі яких були одночасно і воєначальниками цих адміністративних одиниць.

З другої половини XIV ст. через посилення визвольної боротьби підко­рених і залежних народів, а також загострення внутрішніх суперечностей могутня Золота Орда почала занепадати. 1362 р. литовський князь Оль-герд розгромив монголо-татарські війська біля р. Сині Води і захопив частину українських земель (Чернігово-Сіверщину, Київщину, Поділля), що перебували під владою Орди.

Поступове виокремлення самостійних, ханств — Сибірського, Казан­ського, Кримського, Ногайської Орди тощо — наприкінці XV — на по­чатку XVI ст. призвело до остаточного розпаду Золотої Орди.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+