Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.16. Веб-технології: Гіпертекст

Наша культура швидко змінюється під натиском телеко­мунікаційних технологій. Створюється четвертий світ, у якому географічні відстані не грають жодної ролі, у якому значення має тільки наявність і якість приєднання до світо­вої інформаційної мережі. Інформатика з технології, науко­вого напрямку і навчальної дисципліни стає однієї з основ­них складових сучасної культури. Відповідно, якщо мінімальний рівень культури припускав обов'язкові навички читання і написання листа, то тепер цей мінімальний рівень віртуальної культури припускає навички роботи зі створення гіпертекстових документів.

Гіпертекст — принцип організації інформаційних оди­ниць, за якого окремі елементи (записи, документи і т. п.) зв'язані між собою асоціативними відносинами, що забезпе­чують швидкий пошук інформації і/або перегляд даних, взаємопов'язаних зазначеними відносинами.

Гіпертекст — це нова технологія представлення інфор­мації. Гіпертекст дає можливість користувачеві поєднувати розрізнені текстові і мультимедійні фрагменти — графіку, анімацію, аудио- і відеоінформацію — у неформальні інфор­маційні блоки. У такий спосіб користувач створює тимчасо­вий документ, що відповідає певним завданням. Гіпертексто-ва технологія є основою інформаційної служби World Wide WebWWW).

Концепція гіпертексту досить проста. Є база даних, у базі даних знаходяться об'єкти. Об'єкти це, найчастіше, неве­ликі інформаційні розділи, присвячені певному питанню. Вікна на екрані однозначно асоціюються з об'єктами в базі даних. Між об'єктами можуть установлюватися зв'язки; во­ни відбиваються і у вікнах на екрані (виділені слова-поси-лання), і в базі даних (внутрішні посилання).

У гіпертексті виділяються особливі поля-посилання, що можуть «відразу» привести читача до потрібних розділів/тем, малюнків, описів. Завдяки цьому, процес чи­тання стає принципово іншим — гіпертекст можна чита­ти/переглядати багатьма різними шляхами і читач сам виби­рає той шлях перегляду, що йому найбільш зручний.

Гіперзв'язок, гіперпосилання — зв'язок між частинами документа або різних документів, який реалізує гіпертекст. Місце зв'язку — посилання є підсвічене і/або підкреслене слово, фраза або графічний об'єкт. Натискання мишею на по­силанні приводить до переходу в задане посиланням місце іншого документа або до іншого розділу поточного документа.


Інтерес викликає нелінійна організація інформаційних одиниць, що можуть бути представлені текстом, аудио і відео інформацією, дружелюбна і гнучка форма нелінійного керу­вання цими одиницями в гіпертекстовій системі. Централь­ною ідеєю є реалізація механізму асоціативної індексації — здатність створювати керовані переходи між інформаційни­ми единицами, пов'язаними структурно або семантичне. Це дозволяє користувачам інтерактивне записувати і перегля­дати інформацію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+