Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.1. Поняття підприємства

3.2.1. Поняття підприємства

Правовий статус підприємства визначається гл. 7 ГК. Відповідно до ст. 62 ГК підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єк­тами для задоволення суспільних та особистих потреб способом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом і, якщо законом не встановлено інше, діє на підставі статуту. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+