Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Поняття та види суб’єктів господарювання.

§ 2. Поняття та види підприємств. Об’єднання підприємств.

§ 3. Поняття та види господарських товариств.

§ 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів гос­подарювання.