Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3.3. Права та обов’язки учасників господарського товариства

3.3.3. Права та обов’язки учасників господарського товариства

Відповідно до ст. 88 ГК учасники господарського товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених ГК та іншими законами;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

в) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо;

г) вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

Учасники товариства мають також інші права, передбачені ГК, іншими законами та установчими документами товариства.

Учасники господарського товариства зобов’язані:

а) додержувати вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління;

б) вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до Кодексу та закону про господарські товариства;

г) нести інші обов’язки, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства.