Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.3. Права та обов’язки учасників господарського товариства

3.3.3. Права та обов’язки учасників господарського товариства

Відповідно до ст. 88 ГК учасники господарського товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених ГК та іншими законами;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);

в) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо;

г) вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

Учасники товариства мають також інші права, передбачені ГК, іншими законами та установчими документами товариства.

Учасники господарського товариства зобов’язані:

а) додержувати вимог установчих документів товариства, виконувати рішення його органів управління;

б) вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до Кодексу та закону про господарські товариства;

г) нести інші обов’язки, передбачені цим Кодексом, іншими законами та установчими документами товариства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+