Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

3.4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

Відповідно до ст. 131 ГК юридичні особи незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни можуть створювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи тощо).

Загальні засади благодійництва, правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, умови діяльності благодійних організацій установлює Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997.

Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.

Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою.

Умови і порядок державної реєстрації всеукраїнських, місцевих та міжнародних благодійних організацій визначаються Положенням про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 382.

Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Порядок визначення структури ознаки непри-
буткових установ (організацій) затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 03.07.2000 № 355. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+