Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання

3.4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання

Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об’єднуватись у кредитні спілки (ст. 130 ГК).

Організаційні, правові та економічні засади створення та ді-
яльності кредитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та їх об’єднань визначаються Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001.

Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами в установленому законом порядку на засадах добровільного об’єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

Статусу юридичної особи кредитна спілка набуває з дня її державної реєстрації.

Порядок державної реєстрації кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, їх перереєстрації, внесення змін до установчих документів та порядок скасування державної реєстрації кредитних спілок визначається Положенням про реєстрацію кредитних спілок, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з ре-
гулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2003 № 115.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+