Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.3.1. Поняття господарських товариств

3.3.1. Поняття господарських товариств

Відповідно до ст. 79 ГК господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, ство­рені юридичними особами та/або громадянами способом об’єд­нання їх майна й участі в підприємницькій діяльності товарист-
ва з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених Кодексом, господарське товариство може діяти в складі одного учасника.

Засновниками й учасниками товариства можуть бути суб’єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у ст. 2 ГК, а також громадяни, які не є суб’єктами господарювання. Обмеження щодо заснування та участі в господарських товариствах суб’єктів господарювання або інших осіб установлюються Кодексом, іншими законами.

Господарські товариства є юридичними особами, а суб’єкти господарювання — юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.