Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2.3. Функціонування варіанта матеріального стимулювання за комплексними розцінками

3.2.3. Функціонування варіанта матеріального стимулювання за комплексними розцінками

Варіантом матеріального стимулювання, що значною мірою враховує недоліки трьох попередніх варіантів, може бути використання комплексних розцінок за продукцію. Суть його полягає в тому, що в цілому на рівні підрозділу встановлюють базові нормативні рівні виробництва, виробничих витрат, зокрема й оплати праці, і вартості реалізованої продукції. На основі цього розраховують базову комплексну розцінку за одиницю валової продукції (у натуральному або вартісному виразі) шляхом ділення фонду оплати праці підрозділу на нормативний обсяг виробництва. Нормативні рівні виробничих витрат та вартості реалізованої продукції обчислюють також діленням відповідних показ­ників на обсяг виробництва продукції (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

РОЗРАХУНОК БАЗОВИХ НОРМАТИВНИХ РІВНІВ
ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ, ВАРТОСТІ КІНЦЕВОЇ (ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ)
І БАЗОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ РОЗЦІНКИ ЗА ЦЕНТНЕР МОЛОКА, грн на корову

№ з/п

Показник

Розрахункова
величина

1

Удій молока, ц

40

2

Виробничі витрати

1000

3

Вартість товарної продукції

2160

4

Базовий нормативний рівень виробничих витрат (п. 2 : п. 1)

25

5

Базовий нормативний рівень товарної продукції (п. 3 : п. 1)

54

6

Фонд оплати праці

250

7

Базова комплексна розцінка (п. 6 : п. 1)

6,25

 

На основі базових нормативних даних будується таблиця комплексних розцінок, що відповідно збільшуються або зменшуються залежно від зміни параметрів факторних показників ¾ рівня виробничих витрат і вартості реалізованої продукції (табл. 3.3). При цьому базова комплексна розцінка на 100 одиниць зниження витрат порівняно з нормативом збільшується до 70 одиниць (до 70 %), а за їх відповідного підвищення вона змен­шується на 100 одиниць (100 %). На 100 одиниць підвищення
або зниження вартості реалізованої продукції порівняно з нормативом, що за фіксованого рівня виробничих витрат рівнозначно збільшенню або зменшенню прибутку, — розцінка відповідно змінюється на 25 одиниць (25 %), тобто на нормативний відсоток відрахувань від прибутку до фонду споживання. Принциповим моментом при виявленні зниження (економії) або підвищення (перевитрати) виробничих витрат є їх поділ на постійні (амортизаційні відрахування, ремонт тощо) і змінні (оплата праці за розцінками за продукцію, корми, добрива і т. ін.).

Таблиця 3.3

МАТРИЧНА ТАБЛИЦЯ КОМПЛЕКСНИХ РОЗЦІНОК
ЗА ЦЕНТНЕР МОЛОКА ПО ГОСПРОЗРАХУНКОВОМУ ПІДРОЗДІЛУ, грн

Рівень виробничих витрат

Рівень вартості товарної продукції

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

30

0,25

0,50

0,75

1,0

1,25

1,50

1,75

2,0

2,25

2,50

29

1,25

1,50

1,75

2,0

2,25

2,50

2,75

3,0

3,25

3,50

28

2,25

2,50

2,75

3,0

3,25

3,50

3,75

4,0

4,25

4,50

27

3,25

3,50

3,75

4,0

4,25

4,50

4,75

5,0

5,25

5,50

26

4,25

4,50

4,75

5,0

5,25

5,50

5,75

6,0

6,25

6,50

25

5,25

5,50

5,75

6,0

6,25

6,50

6,75

7,0

7,25

7,50

24

5,95

6,20

6,45

6,70

6,95

7,20

7,45

7,70

7,95

8,20

23

6,65

6,90

7,15

7,40

7,65

7,90

8,15

8,40

8,65

8,90

22

7,35

7,60

7,85

8,10

8,35

8,60

8,85

9,10

9,35

9,60

21

8,05

8,30

8,55

8,80

9,05

9,30

9,55

9,80

10,05

10,30

20

8,75

9,0

9,25

9,50

10,75

11,0

11,25

11,50

11,75

12,0

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+