Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.29. Інформаційно-пошукова система ASearch

ASEARCH6 — це повнотекстова інформаційно-пошукова система, що працює з українським сегментом Інтернету, по­шук ведеться на одній із трьох мов — українській, російській чи англійській.

Пошук ведеться без врахування регістрів, тобто запроси «Україна» і «україна» — ідентичні, але з урахуванням мор­фології української і російської мов. Звичайно, запит являє собою одне або кілька слів, наприклад: «пошукові системи Інтернету». Відповідно до такого запиту, знаходяться доку­менти, у яких зустрічаються всі слова запиту. Є, щоправда, обмежене число слів (сполучники, прийменники і т. п.), що у запиті ігноруються, тому що не несуть самі по собі змістовно­го навантаження. Наприклад, відповідно до запиту: «закон і документ», будуть знайдені всі документи, у яких зустріча­ються обидва слова «закон» і «документ», сполучник і ігно­рується, тому приведений вище запит можна записати і так: «закон документ». Результат пошуку буде такий же.

Пошук ведеться з урахуванням граматичної форми — це означає, що слова «закон», «законом», «законний» — різні слова. Якщо вам потрібно знайти всі слова, що починаються з «закон», скористайтеся оператором «*» (зірочка). Напри­клад, якщо необхідно знайти документи, що стосуються діяльності президента України, то потрібно скористатися за­питом: «президент* і Україн*».

Можна обмежити область пошуку, тобто робити пошук не по всій базі, а по конкретному сайту чи групі сайтів. Напри­клад, відповідно до запиту: «закони і urlQ», будуть знайдені всі документи на сервері rada.kiev.ua, що містять слово закони.

Простий пошук дозволяє виконувати запити до бази ASearch з можливістю обмеження пошуку однією або декількома рубриками. Для виконання пошуку по рубриці просто потрібно поставити галочку біля назви рубрики. Для ви­конання пошуку по всій базі — забрати позначки з усіх рубрик.

Після того, як виконаний пошук і отриманий результат, кількість знайдених документів може виявитися занадто ве­ликою. У цьому випадку можна скористатися можливістю «пошуку в знайденому». Для того, щоб це зробити досить у рядку запиту написати новий запит, і поставити галочку в поле — «шукати в знайденому».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+