Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Контрольні питання

Контрольні питання

Яким документом регламентуються діяльність, права й обов’язки кожного підрозділу підприємства?

Які функції виконує орган управління підприємством?

Які основні функціональні обов’язки керівника підрозділу?

За яких умов може прийматися рішення про припинення діяльності підрозділу?

Як будуються взаємозв’язки між підрозділами підприємства?

Як будуються взаємозв’язки між підрозділом і дирекцією підприємства?

Що є предметом внутрігосподарського договору?

На основі яких критеріїв визначається умовний прибуток підрозділу?

Які складові системи матеріального стимулювання праці внутрігосподарських підрозділів?

Чому заключне, або річне, стимулювання працівників центрів відповідальності здійснюється на колективній основі?

Яким вимогам повинен відповідати механізм підсумкового матеріального стимулювання працівників підрозділів?

Як визначається база стимулювання працівників підрозділів за кінцеві результати господарювання?

Як розраховується умовна реалізаційна ціна на продукцію підрозділів?

Як ураховуються виробничі витрати підрозділу при визначенні кінцевих результатів його діяльності?

Які принципи стимулювання підрозділів за розрахунковими цінами?

Які принципи стимулювання підрозділів за розцінками від валового доходу?

Які принципи стимулювання підрозділів за залишковим методом?

Які принципи стимулювання підрозділів за комплексними розцінками?

Як розраховується матриця комплексних розцінок?

Які висновки можна зробити з аналізу варіантів матеріального стимулювання підрозділів?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+