Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Методи внутріфірмового планування створення й освоєння випуску нової продукції

Оновлення продукції підприємства передбачає виконання науково-технічних прогнозів. Прогноз слугує базою для обгрунтування планових рішень зі створення нової продукціїї.

Науково-технічне прогнозування здійснюється на всіх рівнях інноваційної діяльності:

—   загальнодержавному;

—   на рівні окремих галузей;

—   на рівні окремих підприємств.

Залежно від широти тематики та рівня розроблення розрізняють прогнози:

—   науково-технічного розвитку країни і регіонів;

—   розвитку міжгалузевих науково-технічних проблем;

—   розвитку окремих галузей;

—   науково-технічного розвитку окремих підприємств;

—   онвлення окремих видів продукції;

—   удосконалення окремих елементів продукції підприємства;

—   змін деяких параметрів продукції.

Усі ці прогнози взаємопов’язані й утворюють ієрархічну систему прогнозування.

Всю сукупність методів прогнозування можна поділити на 3 групи:

—   екстраполяційне прогнозування;

—   експертні методи прогнозування;

—   прогнозування на основі моделювання.

Екстраполяційне прогнозування грунтується на вивченні тенденцій минулого і їх поширенні на майбутнє.

Методами екстраполяції розв’язуються два типи задач: динамічного й статистичного аналізу.

При динамічному ектраполюванні фактором розвитку виступає час і прогноз робиться на основі вивчення динамічних рядів зміни відповідних параметрів.

Задачі статистичного аналізу передбачають вивчення тенденції параметрів за факторами, що впливають на їх розвиток, за допомогою методів кореляційного аналізу.

Для прогнозування якісних характеристик, а також параметрів, що не піддаються формалізації, використовують експертні методи прогнозування, коли напрям розвитку науки і техніки визначають на основі оцінювання ситуації спеціалістами. У складі експертних методів прогнозування досить поширеними є метод „морфологічного” аналізу, метод „мозкової атаки” та інші.

Одним із найперспективніших методів  прогнозування є моделювання процесів розвитку науки і техніки. Розрізняють логічні, інформаційні методи й математичні моделі прогнозування.

Логічні методи моделювання грунтуються на вивченні внутрішньої логіки розвитку об’кта, що прогнозується.

Інформаційні методи передбачають вивчення інформаційних масивів про винаходи чи видані патенти.

Математичні моделі прогнозування дають кількісний опис динаміки розвитку об’єктів прогнозування. Для побудови таких прогнозних моделей застосовують методи статистичного аналізу, дослідження виробничих функцій, динамічне прогнозування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+