Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.4. Вторинні групування

Вторинним групуванням називають групування, які виконуються не по первинних даних, а по вже згрупованих раніше, тобто по рядах розподілу. Вони здійснюються двома способами:

збільшенням або зменшенням інтервалів групування;

перегрупування за чисельністю або питомою вагою груп.

Розглянемо на прикладі перший спосіб вторинного групування. Маємо вихідний ряд розподілу лікарень за числом ліжок:

Кількість ліжок    Число лікарень

     20 – 30                      2

31 – 40                           7

41 – 50                           4

51 – 60                         10

61 – 70                           5

71 – 80                         20

81 – 90                         30

91 – 100                        60

Разом                           138

 

Необхідно утворити три групи лікарень з відповідним числом ліжок:

Кількість ліжок          Число лікарень

До 50                                  2 + 7 + 4 = 13

50 – 80                            10 + 5 + 20 = 35

понад 80                     30 + 60 = 90

Разом                                                  138

Розглянемо другий спосіб вторинного групування, використовуючи наведений ряд розподілу лікарень. Необхідно утворити три групи, які нараховують  по  46 лікарень у кожній, тобто по 33,3%.

У першу групу мають увійти перші п'ять груп (2+7+4+10+5=28), а також частина шостої групи (46-28=18). Звідси верхня межа першого інтервалу дорівнює:

 

Таким чином, перший інтервал вторинного групування має вигляд:

До 79 включно               46 лікарень (33,3%)

Тоді у другий інтервал входять 2 лікарні з шостої групи, 30 лікарень сьомої групи і частина лікарень з восьмої групи (2+30+14=46). Верхня межа другого інтервалу буде дорівнювати:

.

Звідси, другий інтервал має вигляд:

               46 лікарень (33,3%)

Третій інтервал отримуємо автоматично

         94-100             46 (60-14) лікарень (33,3%)

 

Отже, маємо нове групування:

 

Кількість ліжок

Число лікарень

Питома вага, %

До 79 включно

46

33,3

80-93

46

33,3

94-100

46

33,3

Разом

138

100

 

Таким чином, за допомогою вторинних групувань можна здійснювати перетворення груп, одержаних внаслідок первинного групування.