Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.7.1. Інкасація готівки

3.7.1. Інкасація готівки

Готівка, що надійшла до кас підприємств, повинна здаватися ними до установ банків для зарахування на їхні поточні рахунки. Здавання готівки здійснюється у денні та вечірні каси установ банків самостійно (володарем готівки) або через:

інкасаторів Національного банку або установ комерційних банків;

Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;

підприємства поштового зв’язку для переказування на поточні рахунки в установах банків.

Інкасація готівки безпосередньо в клієнтів банку здійснюється підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установ банків, інших названих вище структур (далі — установ банку) або службою інкасації Національного банку України.

Послуги щодо інкасації готівки банками, Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України і підприємствами поштового зв’язку здійснюються за дозволом і ліцензією Національного банку України.

Обслуговування клієнтів службою інкасації Національного банку здійснюється на підставі тристоронніх договорів про інкасацію коштів між клієнтом, територіальним управлінням НБУ та установою банку.

У разі інкасації коштів силами підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів установи банку укладається договір про інкасацію коштів між цією установою та клієнтом.

По клієнтах, які інкасуються установою банку, ведеться журнал обліку. По кожному клієнту складається явочна картка із присвоєнням йому номера, за яким він зареєстрований у журналі обліку. Кожному клієнту видається необхідна кількість інкасаторських сумок із зазначенням на них назви установи банку, що інкасує готівку. Клієнт подає установі банку зразки пломби, якою пломбуються інкасаторські сумки з готівковими коштами для контролю в процесі інкасації. Установа банку складає графік заїзду інкасаторів до клієнтів. Час прибуття інкасаторів погоджується з клієнтами при укладанні договору про інкасацію коштів. На кожний маршрут інкасації призначається бригада. Один із членів бригади призначається старшим, інший — збирачем. Під час збирання готівки старший бригади і водій оперативного автомобіля охороняють сумки з готівкою і спостерігають за роботою інкасатора-збирача.

Уповноважена особа (здавач) клієнта, що інкасується, під час здавання сумок з готівкою інкасаторам оформляє до кожної сумки супровідну відомість. Інкасатор-збирач перевіряє справність сумки, правильність її опломбування, тотожність пломби зразку, відповідність номера сумки, яку приймає, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній і копії супровідної відомості, наявність дати, підписів уповноважених осіб клієнта на накладній, відповід­ність суми готівки, зазначеної в явочній картці, записам у наклад­ній і копії супровідної відомості, наявність підпису касира (здавача) у явочній картці. Після цього інкасатор-збирач передає здавачу порожню сумку, розписується на копії супровідної відомості, зазначає на ній дату, ставить печатку. Сумки з готівкою інкасатори здають в установу банку. Касири банку перераховують готівку, доставлену інкасаторами, і зараховують її до каси банку. Після цього відповідна сума зараховується на поточний рахунок клієнта.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+