Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.7.2. Перевезення грошових знаків

3.7.2. Перевезення грошових знаків

Перевезення грошей та спеціальних вантажів між установами НБУ, вивезення зношених банкнот і монет та їх надлишків здійснює служба інкасації НБУ за дозволом Департаменту готівково-грошового обігу або відповідно до окремих постанов, наказів НБУ. З цією метою щомісяця складаються плани перевезення грошей. У них, крім інших показників, зазначається, інкасаторами яких підрозділів служби інкасації (Департаменту НБУ чи територіального управління) виконуватимуться ці перевезення.

Для отримання грошей із каси (сховища) установи банку та доставки їх за призначенням уповноваженою особою підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасацій коштів оформляється доручення на перевезення грошових знаків, що видається старшому бригади інкасаторів (начальнику групи інкасації).

Підкріплення та вивезення надлишків готівки зі сховищ територіальних управлінь НБУ здійснюється за емісійним дозволом Департаменту готівкового грошового обігу НБУ.

Доставляння підкріплення від територіальних управлінь НБУ до кас комерційних банків здійснюється власними силами установи банку через службу інкасації НБУ або силами інших установ банку на підставі укладених договорів.

Доставка підкріплень до власних філій банків та вивезення готівки із філій банків здійснюється в аналогічному порядку.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» організацію інкасації грошей та перевезення цінностей покладено на Національний банк України. У період існування Радянського Союзу й однорівневої банківської системи функції з інкасації грошей та перевезення цінностей виконувала аналогічна структура Держбанку. Після проголошення в 1991 р. Україною незалежності і створення Національного банку України служба інкасації грошей та перевезення цінностей стала одним із його функціональних і територіальних підрозділів.

Нині у структурі всіх регіональних управлінь Національного банку України та республіканського банку Криму функціонують підрозділи інкасації та перевезення цінностей. При відділах і філіях комерційних банків організовані дільниці інкасації та перевезення цінностей відповідних регіональних управлінь Національного банку України.

Служба інкасації та перевезення цінностей має професійно підготовлений персонал. Працівники служби інкасації в повному обсязі забезпечені сучасною автоматичною і напівавтоматичною зброєю, засобами індивідуального захисту й оперативного радіозв’язку ультракороткохвильового діапазону.

Сучасний стан інкасації дає можливість Національному банку України:

проводити єдину державну політику у сфері грошового обігу через зміцнення грошової одиниці;

оперативно забезпечувати інкасацію грошового виторгу, який надходить до кас торговельних та побутових підприємств, установ і організацій усіх форм власності, за умови охоплення всієї їхньої мережі без поділу на економічно вигідні та невигідні;

повністю забезпечувати потреби Національного банку України та його установ у перевезеннях усіх видів цінностей, включаючи вивезення зношених грошей та тих, що вилучено з обігу, а також надавати послуги комерційним банкам щодо перевезення цінностей;

забезпечувати надійну схоронність цінностей під час їх перевезення та інкасації (всі працівники служби інкасації і перевезення цінностей, що безпосередньо виконують цю роботу, є матеріально відповідальними особами);

оперативно перевозити значні обсяги цінностей під час проведення державою: грошової реформи, організаційних заходів при впровадженні в обіг цінних паперів (сертифікатів, векселів, облігацій тощо), інших масштабних фінансових заходів;

забезпечувати найнижчий рівень витрат під час перевезення та інкасації однієї умовної тисячі цінностей, який досягається завдяки: високому рівню раціоналізації інкасації і перевезень цінностей; вдалому поєднанню аналітичного центру в особі управління перевезення цінностей та організації інкасації Націо­нального банку України і його технічних виконавців в особі
підрозділів інкасації та перевезення цінностей; низькій питомій вазі адмінперсоналу; централізованому технічному обслуговуванню; наявності раціонально складеної схеми використання спеціального автотранспорту (зайнятого на основних маршрутах та чергового, у разі виходу з ладу основного); забезпеченню максимального завантаження точками інкасації на одну одиницю автотранспорту.

Необхідно зазначити, що комерційні банки проводять певну політику щодо створення власних підрозділів інкасації грошового виторгу. Зауважимо, що отримання певних доходів від цієї діяльності є цілком закономірним в умовах існуючого економічного стану країни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+