Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 6. Веб (WWW) конференції

Деякі із користувачів не люблять, коли під час спілкуван­ня швидко біжить командний рядок у ЧАТі. Вони хочуть розміряного життя, у них є час розібратися в позиції співроз­мовника і дати йому ґрунтовну відповідь. Природно, ЧАТи такого дозволити не можуть. Для цього існують конференції.

Веб-конференція — служба Інтернету, яка дозволяє кори­стувачу розміщувати свої повідомлення з певної тематики для перегляду і відповіді іншим користувачам Інтернету.

Веб конференція є ієрархічною структурою, кожний ву-зел якої, що отримав нове повідомлення, передає його всім вузлам, з якими він обмінюється новинами.

В обговоренні теми Веб-конференції може брати участь безліч людей, незалежно від того, де вони знаходяться фізич­но. Веб-конференція — це друга за поширеністю служба Інтернету, що надає офлайн послуги. Новини розділені за ієрархічно організованими тематичними групами, і ім'я кожної групи складається з імен підрівнів. Набір груп, виз­начених локальним сервером Веб-конференції, визначається адміністратором цього серверу і наявністю груп на інших серверах, з якими обмінюється новинами даний сервер.

В Інтернеті конференції з'явилися досить давно. Для їхньої підтримки були придумані спеціальні протоколи, складні про­грамні системи. Конференції в такому вигляді існують і до­нині. Але нерідко знайомство користувачів з Інтернет почи­нається с WWW і брати участь у Веб-конференціях їм простіше і зрозуміліше, ніж у конференціях традиційних.

 

• Веб-конференції в Інтернеті існують у декількох втіленнях. 1. Це гостьові книги, де відвідувач Веб-сайта може зали­шити повідомлення. Але за великої кількості останніх чита­ти гостьову книгу незручно: лист містить багато повідо­млень, що часто розрізнені і йдуть одне за іншим, на читання подібної сторінки за низької якості зв'язку може знадобити­ся багато часу. Деякі гостьові книги дозволяють розбивати

повідомлення на кілька сторінок, але і це не рятує. За такого підходу важко стежити за обговоренням будь якої теми, пе­реходячи зі сторінки на сторінку.

2. За аналогією з традиційною системою телеконференцій
(USENET6), були створені Веб-конференції. Вони зручні тим,
що для роботи з ними не потрібно додаткове програмне забез­
печення, досить тільки браузера. За своїм задумом — це та ж
гостьова книга, а за структурою Веб-конференція повторює
конференцію USENET. Є можливість обговорення визначе­
ної теми або запропонувати свою для обговорення. Повідо­
млення структуровані за тематикою і за часом і для зручності
читання найчастіше розташовуються «драбинкою».

3.  Форум. Уявимо, що щоденна кількість відвідувачів
Веб-сайту досягла солідного рівня — скажімо, 50-100 на
день... І багато хто з них хоче спілкуватися, обговорювати
один з одним питання, пов'язані з тематикою сайту. Можли­
востей  «гостьової книги»  тут вже недостатньо: її лінійна
структура не дозволяє розбивати повідомлення по дискусіях,
пов'язуючи їх загальними темами. Працюючи в режимі «гос­
тьової книги», не можна відповісти на конкретне повідо­
млення — можна лише додати свій коментар в загальну чер­
гу. Інша справа — форум.

Розглянемо типи Веб-конференцій 'гостьова книга' та 'форум' більш детально.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+